FBC Priority College

FBC Priority College

FBC Priority College – For Better Career

מכללת FBC מתמחה בקורסי ניהול, יישום ותכנות במערכת Priority. המכללה בולטת וייחודית במספר פרמטרים וביניהם: עושר ועומק התכנים המוצעים במסגרת הקורסים הנלמדים במכללה, היקף החומר הנלמד המאזן בין מתן כלים להבנה והתמקצעות מתמשכת במערכת הפריוריטי לבין ליווי והדרכת הפרטים הקטנים המקנים לסטודנטים יכולת התמודדות מיד עם סיום הקורס. מדריכי הקורס, המגיעים מן “השטח” מביאים עימם ניסיון רב ועתיר שנים המעניק לסטודנטים ולבוגרים ערך מוסף כבר ביומם הראשון כבוגרים.

סביבת הלימודים המשוכללת והחדישה מאפשרת לכל סטודנט וסטודנטית ליהנות מחוויות לימודים הן אישית והן שיתופית. השיעורים כוללים הרצאות עיוניות פרונטאליות והדגמות “חיות” המוקרנות על גבי עמדות העבודה של כל סטודנט וסטודנטית וכן תרגולים מעשיים במערכת הדגמה נפרדת ואישית המאפשרת חיבור מרחוק להמשך תרגול ועבודה מעשית באופן שוטף גם מהבית.

הכשרה וסיום הקורס בהצלחה, פותחת בפני בוגרי ובוגרות הקורסים במכללה אפשרויות לקריירה במסגרת לקוחות FBC ומגוון חברות העובדות עם מערכת ה-Priority ואף אפשרות להשתלב באחת ממחלקות FBC במסגרת תפקידי יישום, ניהול פרויקטים ותכנות.

כמו-כן, למכללה ישנם מגוון של קורסים נוספים להתמחות והתמקצעות בנושאים ספציפיים במערכת ה-Priority (מחוללי דוחות, הנהלת חשבונות, רכש ולוגיסטיקה, ניהול מלאי, CRM ועוד).

contact us

יצירת קשר

נשמח לעמוד לשירותכם!

Call Now Button