FBC Modules

זה הזמן לשדרג את היכולות העסקיות והארגוניות, באמצעות הפתרונות והמודולים של FBC טכנולוגיות:

מודול לוג שינויים / SOX

מאפשר למנהל המערכת להוסיף מסכי לוג שינויים לכל מסך Priority רלוונטי ואף בחירת שדות מסוימים, לצורך מעקב אחר שינויים שבוצעו בנתוני המערכת, כל זאת באמצעות מספר הגדרות פשוטות ללא תלות במפתחים ומתכנתים.

מודול הדפסת המחאות על נייר חלק

מאפשר הדפסה של המחאות על דף חלק וחוסך הזמנתן של המחאות מודפסות מראש לכל בנק בנפרד. המודול אף מאפשר את עיצוב ההמחאה והדפסתה ללא תלות והגבלה של כמות העיצובים וכן שליטה בכל השינויים.

מודול OutLink – קישור בין Outlook לבין Priority

מאפשר למשתמשי Outlook ו-Priority רציפות בתהליכי עבודה החל משלב קבלת ההודעה בתיבת הדוא”ל ועד סיום הטיפול בתהליך העסקי במערכת Priority. מודול זה מאפשר צירוף הודעות דוא”ל לתעודות קיימות במערכת Priority וכן פתיחתן של תעודות חדשות (הזמנות, הזמנות רכש, קריאות שירות ועוד) על בסיס הודעות דוא”ל המתקבלות בתיבה הארגונית.

מודול ניהול סיכוני אשראי

בשיתוף פעולה ייחודי עם Dun & Bradstreet. מודול מתקדם המשלב את נתוני המידע העסקי של דן אנד ברדסטריט ישירות במערכת Priority, מאפשר לקבל בזמן אמת תובנות עסקיות על הלקוחות והספקים של הארגון לטובת ניהול הסיכונים העסקיים באופן המתקדם והמותאם ביותר לצרכי הארגון.

מודול סריקה

המודול מאפשר ניהול מסמכים זמין ונוח למשתמש, מתן אוטומציה לניהול קבצים סרוקים וקישורם למערכת תוך הפחתת ניירת ותיוקים. המודול מאפשר סריקה ישירה של מסמכים לתעודות מסוימות במערכת Priority המכילות נספחים ו/או סריקה רציפה של מקבץ תעודות מבורקדות וקישור אוטומטי למסכים הרלוונטיים ב-Priority (כגון סריקה ותיוק במערכת של תעודות משלוח שהופקו והוחזרו חתומות לאחר ביצוע המשלוח).

מודול נסיעות לחו”ל

המודול מאפשר תיעוד, מעקב והתנהלות כספית עבור נסיעות העובדים לחו”ל, את הוצאות הנסיעה המותרות בניכוי, ההתחשבנות הסופית מול העובד, וכן את פירוט יעדי הטיסות של העובד הנכללות במסגרת נסיעותיו העסקיות. כמו-כן, המודול מאפשר ניהול טבלת מיסים לחישוב הוצאות עודפות, ביצוע חישובים בהתאם לדרישות מס הכנסה, חיתוך דוחות וסיכומים רב נסיעתיים.

מודול מדפסת DYMO

מודול המאפשר שליחת הדפסה מתוך מערכת ה-Priority למדבקות מעוצבות באמצעות תוכנת עזר של מדפסת DYMO.

מודול חשבוניות עסקה רכש

מאפשר סגירה אוטומטית של שורות הזמנת רכש המקושרת לחשבונית עסקה, קישור לחשבונית ספק מרכזת, חשבונית העסקה תייצר תנועת יומן כך שההוצאה נרשמת בזמן אמת, דו”ח מעקב אחר חשבוניות עסקה ועוד.

מודול התאמות כרטיסי אשראי

מאפשר קליטת קבצים מחברות האשראי וביצוע התאמות אוטומטיות ברמת שובר עסקה מול הקבלות שנרשמו ב-Priority.

Priority Mirror 

פיתוח ייחודי של FBC, המאפשר שכפול והעתקה מתוזמנת ורציפה של נתוני סביבת האמת (Production) של המידע הארגוני, הן מתוך שרתי ענן והן משרתים מקומיים אל שרתי גיבוי ו-Test לטובת שימוש במידע לצורך ניתוח נתונים באמצעות כלי BI, גיבוי ואבטחת המידע הארגוני ועוד.

contact us

יצירת קשר

נשמח לעמוד לשירותכם!

Call Now Button