FBC הטמיעה מערכת Qlik View באקון טק מקבוצת ניסקו

FBC הטמיעה מערכת Qlik View באקון טק מקבוצת ניסקו

FBC הטמיעה מערכת BI מסוג קליק וויו באקון טק המשווקת את מערכות מיזוג האויר של מיצובישי. המערכת מנהלת את כל המידע העסקי והניתוח העסקי הדרוש לבקרת מכירות והזמנות מול המשווקים למול התחזיות . המערכת הותקנה תוך שתהליך כריית הנתונים מבוצע מתוך מערכת Priority.
Call Now Button