FBC הטמיעה מערכת Priority הכוללת בקרה תקציבית פרויקטאלית בכביש חוצה ישראל

FBC הטמיעה מערכת Priority הכוללת בקרה תקציבית פרויקטאלית בכביש חוצה ישראל

חברת כביש חוצה ישראל בע”מ היא חברה ממשלתית אשר הוקמה ע”י ממשלת ישראל במטרה לקדם את סלילתו של כביש חוצה ישראל – כביש 6, מצומת הנגב בדרום ועד לשלומי בצפון.

מערכת המידע שהקימה FBC בחוצה ישראל באמצעות Priority משלבת  בקרה פרויקטאלית ותקציבית מול תקציבי משרד האוצר ומשרד התחבורה.

Call Now Button