FBC הטמיעה את Priority בחברת מדיסון

FBC הטמיעה את Priority בחברת מדיסון

מדיסון הפועלת בתחום הרפואי משנת 1937  בישראל ורומניה ביצעה במהלך 2014 מעבר לעבודה מלאה במערכת Priority.
מערכת התוכנה שהוטמעה במדיסון מאפשרת שליטה ובקרה על מלאים ומכירות הציוד הרפואי שנמצא  בבתי החולים השונים.

Call Now Button