ERP Focus 2016

Mobilizing the ERP

במסגרת הכנס השנתי ERP Focus, המופק ע”י ERP.ORG.IL, העביר מנכ”ל אפ.בי.סי טכנולוגיות, מר טל פרנקל, את הרצאתו בנושא Mobilizing the ERP.
עיקרי הרצאתו של טל פרנקל התייחסו לנקודה מרכזית אותה הוא ציין, השמה דגש על כך שהשכבה הלוגית של תהליך הכנסת אמצעי דווח באמצעות טלפונים חכמים וטאבלטים, המהווה מהפיכה בפני עצמה בעולם המובייל הארגוני  ל-ERP, חייבת להיות מלווה בכך שהשכבה הלוגית של פתרון התוכנה תהיה בתוך ה-ERP.

בעתיד לא ייתכנו פתרונות בהם ספק ה-ERP וספק פתרון הדווח באמצעות המובייל לא ייצרו תוכנה שתהיה אחידה בפתרון הלוגי שלה הן ב-ERP והן בפתרון המובייל.

Call Now Button