מודול נדל”ן מניב

מודול נכסים מניבים מבית FBC, מבוסס על פלטפורמת Priority המודול מטפל בכל ההיבטים התפעוליים והכספיים של ניהול הנכסים המניבים, וניתן לדריכה במספר תצורות: צד המשכיר – המודול  ישמש אותו לניהול כל מלאי הנכסים , תפוסתם, והחיוב השוטף בגין השכרתם. הכנסות המשכיר במקרה שכזה, יורכבו מהכנסות בעד חיובי השכירות, מוני החיוב השונים, והשלמות הפדיון באם הוגדרו בנכס. […]

מודול קבלנים

מודול קבלנים Priority עיקרי המודול פרויקטים קבלניים – ניהול מהדורות תכנון, תקציב וביצוע. הפצת כתב כמויות לקבלני משנה. הגדרת חוזה אל-מול לקוח וקבלני משנה. הזנת חשבונות חלקיים אל-מול לקוח וקבלני משנה. ניהול שינויי חוזה אל-מול לקוח וקבלני משנה. בקרות כמותיות וכספיות– תקציב, חשבונות, חומרים. ניתוח תקופות בקרה.  

Call Now Button