Business Intelligence

Priority מתאפיינת במגוון פתרונות וכלים המאפשרים לארגון לשדרג את הפעילות העסקית באמצעות כלי BI) Business Intelligence) ב-Qlik Sense, Qlik View, Tableau ו-Power BI

בשילוב הניסיון והמומחיות של FBC:

מודלים מוכנים למכירות, מלאי, תמחיר, שירות, ניהול פרויקטים, ניהול ייצור וכספים המאפשרים TTM מהיר לפתרונות.

מתן מענה לסוגיות ניהוליות ועסקיות בזמן אמת, בכל העולמות.

שיפור היכולת של מנהלים ובעלי תפקידים בארגון לקבל החלטות מבוססות נתונים.

חסכון ניכר במשאבי ניהול, התמקדות במשמעותו המידע במקום בנכונותו, וכן שליפה והצלבת מספר בסיסי נתונים.

הצגה ויזואלית של נתונים המאפשרת ניתוח מהיר ומעמיק של נתונים וביצוע סימולציות המאפשרות חיזוי מציאות.

מתן התראות על פי התקיימותם של תרחישים וגמישות לשינויים במערכת המידע.

contact us

יצירת קשר

נשמח לעמוד לשירותכם!

BI עם FBC:

הניסיון של FBC עם מערכת Priority בשילוב תהליכים עסקיים מאפשר לאנליסטים שלנו לייצר עבורך את הפתרונות היעילים ביותר.

חברת FBC פיתחה מודלים מוכנים לשימוש מיידי בתחומי מכירות, מלאי, ניהול ייצור, כספים ועוד המאפשרים ללקוחות TTM מהיר לפתרונות.

ההחשיבה היצירתית והניסיון המקצועי שלנו, יסייעו לכם בניטור וסימולציה של תוצאות עסקיות מדידות, בזמן אמת ובמחיר תחרותי.

Call Now Button