רשות הטבע והגנים

רשות הטבע והגנים הוקמה לשם מימוש המטרות של החוקים שמכוננים אותה: חוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הנצחה; וחוק הגנת חיית הבר. הרשות היא רשות ממשלתית, גוף ציבורי המחזיק בנאמנות, בשם הציבור, חלק מנכסי הכלל: שמורות טבע וגנים לאומיים.

אתר הלקוח: www.parks.org.il

Call Now Button