עדכון תיקיית – BIN.95

עדכון תיקיית – BIN.95

לקוח יקר,
להורדת קובץ עדכון BIN.95 מתאים – יש לבחור את הקישור מטה לפי גירסת מערכת הפריוריטי המותקנת אצלכם:

גירסה 17.1 
גירסה 17.2
גירסה 17.3
גירסה 18.0
גירסה 18.1
גירסה 18.2
גירסה 18.3
גירסה 19.0
גירסה 19.1
גירסה 20.0
גירסה 20.1
גירסה 21.0
גירסה 21.1
גירסה 22.0

Call Now Button