מודול קבלנים

מודול קבלנים

מודול קבלנים Priority

עיקרי המודול

  • פרויקטים קבלניים – ניהול מהדורות תכנון, תקציב וביצוע.
  • הפצת כתב כמויות לקבלני משנה.
  • הגדרת חוזה אל-מול לקוח וקבלני משנה.
  • הזנת חשבונות חלקיים אל-מול לקוח וקבלני משנה.
  • ניהול שינויי חוזה אל-מול לקוח וקבלני משנה.
  • בקרות כמותיות וכספיות– תקציב, חשבונות, חומרים.
  • ניתוח תקופות בקרה.

 

תוכן עניינים

FBC ERP & CRM

Priority Implementation & Support
למעלה מ 850 לקוחותינו בהטמעת Priority
the world of real estate
פתרונות וורטיקליים בנדל"ן מניב, קבלנים, משכנת, שינויי דיירים, אנרגיה , דלק , ביליניג

contact us

יצירת קשר

Call Now Button