מודול נדל”ן מניב

מודול נדל”ן מניב

מודול נכסים מניבים מבית FBC, מבוסס על פלטפורמת Priority

המודול מטפל בכל ההיבטים התפעוליים והכספיים של ניהול הנכסים המניבים, וניתן לדריכה במספר תצורות:

 • צד המשכיר – המודול  ישמש אותו לניהול כל מלאי הנכסים , תפוסתם, והחיוב השוטף בגין השכרתם. הכנסות המשכיר במקרה שכזה, יורכבו מהכנסות בעד חיובי השכירות, מוני החיוב השונים, והשלמות הפדיון באם הוגדרו בנכס.
 • צד השוכר – המודול יוכל לשמש אותו, לניהול הנכסים המושכרים על ידו, וההוצאות השוטפות הכרוכות בהן.
 • חברת ניהול – חברת הניהול תעשה שימוש במודול, כמו צד המשכיר, עם ניהול בעלויות חיצוניות על הנכס.

המודול מאפשר באמצעות מערכת ה-Priority:

 • ניהול חוזי שכירות
 • ניהול יחידות השכרה
 • ניהול חניונים
 • ניהול בעלויות
 • מנגנון שינויים ביחידות השכרה
 • כללי חיוב בחוזה
 • ניהול אופציות
 • ניהול בטחונות
 • ניהול פדיונות
 • מנגנון חיובים
תוכן עניינים

FBC ERP & CRM

Priority Implementation & Support
למעלה מ 850 לקוחותינו בהטמעת Priority
the world of real estate
פתרונות וורטיקליים בנדל"ן מניב, קבלנים, משכנת, שינויי דיירים, אנרגיה , דלק , ביליניג

contact us

יצירת קשר

Call Now Button