הבורסה לניירות ערך

הבורסה לניירות ערך בתל אביב היא חברה פרטית המהווה את הבורסה לניירות ערך היחידה הפועלת בישראל ומהווה המוקד של מגייסי ההון בישראל: חברות ישראליות רבות מסתייעות בבורסה למימון השקעותיהן ופעילותן העסקית והממשלה נעזרת בבורסה למכירת מניות לציבור.

הבורסה היא גם “המגרש הביתי” של ציבור המשקיעים ותעשיית ניירות הערך בישראל. עבור המשקיעים, הבורסה היא זירת מסחר משוכללת, לקנייה ולמכירה של ניירות ערך.

אתר הלקוח: http://www.tase.co.il/heb/pages/homepage.aspx

Call Now Button